ไปดูตลาดเช้า ที่ของแปลกๆคือ งู หนูเขียดแมลง ปลามากมาย วางขายสดๆ