แค่อยากเล่า เรื่องเพศแปลกๆ ของคนสมัยก่อน ดูเรื่องโบราณบนเตียงด่วนๆๆ